Pres, baskı ve metal ürünleri imalatı ile faaliyetlerine başlanılan NSK, armatür, musluk ve vana çeşitlerinden oluşan ürünlerini yıllık 3 milyon adet üretmektedir. NSK ARMATÜR ürünlerinin % 50’den fazlası Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Rusya’dan Avustralya’ya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Türki Cumhuriyetleri ve Çin’e kadar 50’den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.
Tam otomatik makinalarla yapılan kaplama süreci, kurşunsuz armatür üretimi ile insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirimektedir.
Ürünler hammaddeden itibaren müşteriye ulaşıncaya kadar 20 ile 60 ayrı işlemden geçmesi gerekmektedir. Ürünlerin ana maddesi pirinçtir. Pirinç, bakır ile çikonun belli oranlarda karıştırılması ile elde edilen bir alaşımdır.
Döküm bölümünde ham pirinç külçeler 1050°C sıcaklıkta bulunan döküm ocaklarında eritilirler. Aynı departmanda hazırlanan maçalar, üretimi yapılacak mamule ait kalıplara yerleştirilerek, eriyik haldeki pirinç, kalıp içine dökülerek istenen şekilde ürünün elde edilmesi sağlanır.
Döküm kalıplarından çıkan mamuller bir süre soğumaya bırakıldıktan sonra, sarsak elekler vasıtasıyla içinde bulunan maça kumu uzaklaştırılır ve işlenmeye hazır hale gelen ürünler talaşlı imalat bölümüne gönderilir.
Tasarımından başlayarak üretimin son adımına kadar %100 yerli üretim gücü ile yapılmaktadır.